رادیو پالپ

رادیو پالپ

رادیویی از موسیقی و ادبیات جهان

آخرین اپیزود های رادیو پالپ

سنی یاز قاطاری آپاردی تئزدن

اپیزود اول از فصل اول رادیو پالپ

View more

هؤرولموش ساچین اوجو

اپیزود دوم از فصل اول رادیو پالپ

View more

ایکی پارانتز آراسیندا

اپیزود سوم از فصل اول رادیو پالپ

View more

دوداقلاریندا دئییلمه ین سؤزلر

اپیزود چهارم از فصل اول رادیو پالپ

View more

سن‌سیز یاغیر بو یاغمور

اپیزود پنجم از فصل اول رادیو پالپ

View more

سَنی دوشونمک گؤزل شِی

اپیزود اول از فصل دوم رادیو پالپ

View more