رادیو پالپ

رادیو پالپ

رادیویی از موسیقی و ادبیات جهان

درباره ما

ما خانواده رادیو پالپ هستیم

عبدالرضا آقاسی

مدیر مسئول رادیو

ایده رادیو پالپ از اوست. الان سردبیری رادیو را بر عهده دارد.همچنین در انتخاب داستان ها و موسیقی همکاری دارد

آیدین محسن نژاد

سردبیر رادیو

او در اپیزودها داستان می خواند و نیز برای تولید کتاب های صوتی همکاری دارد.البته موسیقی هایی را نیز پیشنهاد می کند

افسانه توقیر

گوینده رادیو

او داستانی های ترکی و فارسی را اجرا می کند. سابقه ی گویندگی دارد. ونیز در تولید اپیزودها همکاری می کند

کبری میرحسینی

نثر و شعر کلاسیک

او در اپیزودها قسمت فضولی خوانی را اجرا می کند. سابقه ی گویندگی دارد. در قسمت نثر و شعر کلاسیک همکاری می کند

آنار مولان

نثر و شعر کلاسیک

او نیز در قسمت نثر و شعر همکاری می کند و در اپیزود ها در قسمت کلاسیک خوانی با کبری دوئت می کند. برای تولید دکلمه ها همکاری دارد.

هانیه

گوینده و شعر خوانی

او در اپیزود های رادیو شعر مدرن فارسی را اجرا می کند. و نیز در داستان خوانی و تولید اپیزود ها همکاری می کند